Zarządzanie jakością

Nasz system zarządzania jakością obejmuje wszystkie aspekty jakości związane z obiektami, produktami i usługami.Jednak zarządzanie jakością nie koncentruje się tylko na jakości produktów i usług, ale także na środkach do jej osiągnięcia.
Nasze kierownictwo przestrzega poniższych zasad:
1. Koncentracja na kliencie
2. Zrozumienie obecnych i przyszłych potrzeb klientów ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu.Naszą polityką jest spełnianie wymagań klientów i przekraczanie oczekiwań wszystkich klientów.
3. Przywództwo

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Jakość
Zapewnienie jakości obejmuje opracowanie i wdrożenie systemu dającego pewność co do jakości i bezpieczeństwa produktu.Osiąga się to poprzez zaplanowane i systematyczne działania wdrażane w systemie jakości, aby zapewnić spełnienie wymagań dotyczących rozwoju produktu.

Kontrola jakości
Kontrola jakości to czynność polegająca na kontrolowaniu procesów związanych z wytwarzaniem produktu i ocenie jakości produktu na różnych etapach, od surowców do finalnego opakowanego produktu, który dociera do konsumenta.

JAKOŚĆ (4)